Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακές Απώλειες Κουφωμάτων
14 Μάι 2016

Ενεργειακές Απώλειες Κουφωμάτων

Θερμογραφία Οικίας Από τις κόκκινες περιοχές της φωτό έχουμε τις μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας. Στο άρθρο αυτό θα δούμε πως με την χρήση της θερμικής αγωγιμότητας ενός κουφώματος μπορούμε να υπολογίσουμε…

Νέος ευρωπαϊκός νόμος για τα κουφώματα Ιδιότητες απόδοσης των κουφωμάτων κατά EN 14351-1 (ΜΕΡΟΣ Β΄)
13 Νοέ 2015

Νέος ευρωπαϊκός νόμος για τα κουφώματα Ιδιότητες απόδοσης των κουφωμάτων κατά EN 14351-1 (ΜΕΡΟΣ Β΄)

Στεγανότητα στον αέρα Ο έλεγχος γίνεται για τη στεγανότητα στον αέρα σε συνάρτηση με την πίεση που ασκείται , το μήκος του αρμού που δημιουργεί το κινητό φύλλο και την…

Νέος ευρωπαϊκός νόμος για τα κουφώματα Ιδιότητες απόδοσης των κουφωμάτων κατά EN 14351-1 (ΜΕΡΟΣ Α΄)
05 Νοέ 2015

Νέος ευρωπαϊκός νόμος για τα κουφώματα Ιδιότητες απόδοσης των κουφωμάτων κατά EN 14351-1 (ΜΕΡΟΣ Α΄)

Αυτός ο νόμος (ΕΝ) έχει πανευρωπαϊκή ισχύ και θα εφαρμοστεί χωρίς αλλαγές στις εθνικές νομοθεσίες. Αυτό σημαίνει, ότι όλοι οι εθνικοί νόμοι θα πρέπει να εναρμονιστούν με τον ευρωπαϊκό. Η…