Νέος ευρωπαϊκός νόμος για τα κουφώματα Ιδιότητες απόδοσης των κουφωμάτων κατά EN 14351-1 (ΜΕΡΟΣ Α΄)

Αυτός ο νόμος (ΕΝ) έχει πανευρωπαϊκή ισχύ και θα εφαρμοστεί χωρίς αλλαγές στις εθνικές νομοθεσίες. Αυτό σημαίνει, ότι όλοι οι εθνικοί νόμοι θα πρέπει να εναρμονιστούν με τον ευρωπαϊκό.

Η οριοθέτηση επιτυγχάνεται από τα εθνικά Ινστιτούτα  (π.χ. DIN στη Γερμανία).
Στις χώρες που θα ισχύσει, μαζί με το διακριτικό ΕΝ  θα  υπάρχει και το διακριτικό του ινστιτούτου (π.χ. DIN EN).

Τα εθνικά ινστιτούτα νομοθεσίας μπορούν να εντάξουν στους υπάρχοντες εθνικούς νόμους πρόλογους και να κάνουν σχόλια, επεξηγήσεις και παραπομπές, οι οποίες θα έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα. Οι επεξηγήσεις αυτές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιέχουν κανόνες.

Αυτό σημαίνει ότι πανευρωπαϊκά θα ισχύουν οι ίδιοι νόμοι, οι οποίοι θα καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για κάθε χώρα, που θα βασίζονται πάντα στον ίδιο ευρωπαϊκό νόμο.

Ο νόμος ΕΝ 14351-1 είναι ήδη σε  ισχύ από την 1 Φεβρουαρίου 2007 και μπορεί να εφαρμόζεται. Μέχρι τις 31.01.2010  ισχύει η περίοδος εναρμόνισης των παλιών εθνικών νόμων, με τον ΕΝ 14351-1.

Από 1.2.2010 τίθεται σε ισχύ αποκλειστικά ο νέος νόμος. Μέχρι αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να εναρμονιστούν τα εθνικά ινστιτούτα με την εθνική νομοθεσία.

Ο ευρωπαϊκός νόμος 14351-1, ρυθμίζει ανεξαρτήτως υλικού, τις ιδιότητες και
ισχύει για:
•     Κουφώματα
•     Πόρτες εισόδου (γυάλινες, αντιπανικού)j
•     Συνδυασμοί κουφωμάτων

Περιλαμβάνουν:  

 • Ανοιγο-ανακλινόμενα, ανακλνόμενα, ανοιγόμενα, συρόμενα-ανακλινόμενα, συρόμενα, πτυσόμενα, συρόμενα-ανασηκούμενα, συρόμενα-παράλληλα ή περιστρεφόμενα παράθυρα ή πόρτες, με οριζόντια ή κάθετη διεύθυνση    ανοίγματος.
 • Μονόφυλλα, δίφυλλα ή πολύφυλλα παράθυρα ή πόρτες, με ή χωρίς σταθερό τζάμι.
 • Απλά και υπενδεδυμένα παράθυρα και πόρτες.
 • Ίσιες πόρτες ή με κάσα, με ταμπλάδες από διάφορα υλικά και με διάφορους τρόπους ανοίγματος.

Δεν ισχύει για:
•     Παράθυρα και πόρτες με απαιτήσεις προστασίας από τον καπνό και τη φωτιά.
•     Κουπόλες φωτιισμού
•     Υαλοπετάσματα
•     Πόρτες
•    Πόρτες εσωτερικές
•     Πόρτες περιστρεφόμενες
•    Παράθυρα διαφυγής

Ο νόμος ισχύει επίσης για παράθυρα στέγης, τα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες.

Οριοθέτηση άλλων υλικών για τα οποία δεν ισχύει ο νόμος 14351-1

Πόρτες εσωτερικές:
Πόρτες εσωτερικές χαρακτηρίζονται οι πόρτες οι οποίες δεν χωρίζουν το εσωτερικό από τα εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου και χωρίζουν μόνο εσωτερικούς χώρους.

Κουφώματα:  
Τα κουφώματα χωρίζονται σε 3 σημαντικές κατηγορίες:

 • Κουφώματα ανοιγμάτων
  Η στερέωση επιτυγχάνεται με μέσα στερέωσης στα πλάγια και κάτω, απ’ ευθείας στην τοιχοποιϊα.

 

 • Κουφώματα σε οριζόντια διάταξη
  Διαδοχικά κουφώματα που είναι τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο και στερεώνονται στο πάτωμα στα στηθαία ή στην οροφή (διαχωριστικά)

 

 • Κουφώματα σε κάθετη διάταξη.
  Διαδοχικά κουφώματα που είναι τοποθετημένα το ένα πάνω από το άλλο και στερεωμένο το  κάθε ένα στο τοίχο, έτσι ώστε να μην επιβαρύνει με το βάρος του το κάτω από αυτό παράθυρο
 • Υαλοπετάσματα
  Εδώ εντάσσονται κατασκευές οι οποίες δεν ανήκουν στις παραπάνω 3 κατηγορίες. Στο άρθρο εντάσονται υλικά επικάλυψης που βρίσκονται οριζοντίως και καθέτως και δημιουργούν ξεχωριστό περίβλημα και πληρούν όλες τις λειτουργίες ενός εξωτερικού τοίχου. Εδώ ο νόμος 14351-1 δεν εφαρμόζεται.

Αίθρια: 
Τα αίθρια αντιμετωπίζονται σαν ολοκληρωμένη κατασκευή και εντάσονται στους κανονισμούς κάθε χώρας. Ωστόσο για τα κάθετα κουφώματα ισχύει ο νόμος 14351-1

CE – Σήμανση
Από την 1.2.2010 θα τεθεί σε ισχύ η CE-σήμανση, που θα ισχύει για προϊόντα που πληρούν το νόμο ΕΝ 14351-1.

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που θα πωλούνται κουφώματα, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τον ισχύοντα νόμο.

Οι επεξηγήσεις συμμόρφωσης απαιτούνται για  τις «εντολές ιδιοτήτων».

Για τα κουφώματα αυτές είναι:
• Στεγανότητα στον αέρα
• Στεγανότητα στη βροχή
• Σταθερότητα
• Απαιτούμενη ασφάλεια
• Ηχομόνωση
• Θερμοπερατότητα
• Ιδιότητες κατά της ακτινοβολίας
• Αεροδιαπερατότητα
• Επικίνδυνες ουσίες

Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να εξηγούνται ξεχωριστά κατά  ΕΝ 14351-1, για κάθε προϊόν.

Ο τρόπος επεξήγησης είναι οριοθετημένος και μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε προϊόν, ή μπορεί να γίνει με τη δημιουργία ενός αναλυτικού εγγράφου.

Η σήμανση CE –επεξήγηση συμμόρφωσης, θα πρέπει να γίνεται σε κάθε προϊόν, ανεξαρτήτως των ιδιοτήτων του και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει σήμανση ποιότητας.
Η περίπτωση το προϊόν να είναι με CE – σήμανση, δεν προκύπτει από την ποιότητα. Έτσι π.χ. μπορεί να υπάρξουν επεξηγήσεις που να παρέχουν πολύ χαμηλές τιμές ποιότητας.

Για τη συμμόρφωση και οριοθέτηση των παραπάνω, θα πρέπει να εξεταστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις, όπως επίσης και οι επεξηγήσεις των μεμονωμένων τιμών.

Ιδιότητες απόδοσης των κουφωμάτων κατά EN 14351-1

Παραπομπή των νόμων
Περιγραφή των ιδιοτήτων
Περίληψη κατηγοριών
Κατηγοριοποίηση των προϊόντων FINSTRAL
Οδηγίες εφαρμογής

Στεγανότητα στον αέρα Κατηγορία κατά  ΕΝ 12210
Η στεγανότητα στον αέρα προκύπτει από την αντοχή των υλικών στην ανεμοπίεση.
Η ανεμοπίεση έχει επίδραση πάνω στα κουφώματα, στη σταθερότητα των πλαισίων,
και στην εφαρμογή των διάφορων υλικών (τζάμια, ταμπλάδες) με το φύλλο ή την κάσα.

Η κατηγοριοποίηση προκύπτει από τον συνδυασμό των:
• Μέγιστη αποδεκτή παραμόρφωση της κυρίας κατασκευής
• Μέγιστη δυναμική πίεσης στο κούφωμα

Κατηγοριοποίηση των σχετικών παραμορφώσεων

Κατηγοριοποίηση της ανεμοπίεσης
Ρ1 = Μέτρηση των φορτίων των μερών παραμόρφωσης
Ρ2 = Θεωρητικά απαιτούμενη πίεση
Ρ3 = (Έλεγχοι ασφάλειας) Θεωρητικά σύντομη εμφανιζόμενη καταιγίδα
(10  Pa = 10 N/m2 αντιστοιχούν με 1kg/m2)

Οδηγίες:
Για τη μέτρηση του φορτίου στην κατηγορία C, δεν απαιτείται  αποδεκτή απόδειξη των υλικών, για το λόγω ότι η περιορισμένη παραμόρφωση των ορίων δεν επιτυγχάνεται ποτέ. Για αποδεκτές παραμορφώσεις κάτω του 1/200 είναι απαραίτητος έλεγχος της τάσης.
Η μέτρηση των τζαμιών δεν οριοθετείται από το νόμο ΕΝ 14351-1.
Έτσι κι αλλιώς η στερεοποίηση, η σταθερότητα και η αγκύρωση  των κουφωμάτων δεν είναι οριοθετημένη πανευρωπαϊκά. Στη Γερμανία π.χ. ισχύει ο DIN 1055.

Κατηγοριοποίηση των προϊόντων της FINSTRAL κατά EN 12210

Οδηγίες εφαρμογών  
Η μέγιστη  παραμόρφωση των 1/200 (κατηγορία Β) αντιπροσωπεύουν τις επαρκείς απαιτήσεις. Είναι επίσης αποδεκτή από το RAL. Σε περιπτώσεις υψηλότερων απαιτήσεων , δηλαδή μεγαλύτερων ανεμοπιέσεων, είναι απαραίτητη η επιλογή  μεγαλύτερων  διατομών. Επίσης μειώνονται η θερμομονωτικές ιδιότητες, λόγω των μεγαλύτερων διατομών οπλισμού.

Δεν θα πρέπει ποτέ να γίνεται επιλογή της παραμόρφωσης 1/150 (κατηγορία Α), γιατί υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί υψηλή τάση των ορίων της αποδεκτής παραμόρφωσης και πάνω απ’ όλα αυξάνει το φορτίο πάνω στα τζάμια. Αυτό έχει αρνητική επίπτωση στην ποιότητα του τζαμιού στο χρόνο. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι στα τζάμια με μεγάλα διάκενα και στις τριπλές υαλώσεις. :

Στεγανότητα στη βροχή Κατηγοριοποίηση κατά ΕΝ 12208
Η στεγανότητα στη βροχή είναι ένα μία από τις σημαντικότερες ιδιότητες ποιότητας των κουφωμάτων.
Ωστόσο δεν υπάρχουν κτιριακές απαιτήσεις, οι οποίες να επιτυγχάνουν επαρκώς τις περιγραφόμενες απαιτήσεις. Η κατηγοριοποίηση γίνεται βάση της πίεσης, στην οποία δεν εισρέει νερό.
Σαν εισροή νερού λαμβάνεται όχι μόνο η εισροή του νερού στον εσωτερικό χώρο, αλλά η εισροή του νερού στην κατασκευή,  δηλαδή στην καταστροφή που μπορεί να  επέλθει  στη διπλανή τοιχοποιεία. Συνεπώς θα πρέπει να φροντίσουμε την εισροή νερού στη συνολική κατασκευή.

Στην παρουσίαση θεωρείται μόνο η καταλληλότητα των κουφωμάτων με μη προστατευμένη θέση τοποθέτησης

Πίνακας κατηγοριών

Διαδικασία ελέγχου
Κατηγοριοποίηση των προϊόντων FINSTRAL κατά ΕΝ 12208
* εσωτερικός έλεγχος

Οδηγίες εφαρμογών
Για μεγάλης έντασης βροχοπτώσεις συνίσταται να τοποθετείται το σύστημα με ενδιάμεσο λάστιχο, το οποίο εγγυάται λόγω του επιπλέον θαλάμου που έχει, καλύτερη αποχέτευση των νερών. Επιπλέον προστατεύει το μηχανισμό από τα νερά και την βρωμιά, και έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη και μακροβιότερη λειτουργία του μηχανισμού.

Κουφώματα με κάσα στο κάτω μέρος επιτυγχάνουν τιμές από 7A – 9A.
Πόρτες με χαμηλό κατωκάσι, όπως επίσης και συρόμενα βαρέως τύπου, επιτυγχάνουν τιμές από  6A – 7A, που εγγυώνται  πολύ καλή ποιότητα.

Μια ειδική έννοια στο πρόβλημα της στεγανότητας στη βροχή, είναι και η σωστή απορροή των νερών στο κατωκάσι της κατασκευής του κτιρίου.
Η κατασκευή δεν οριοθετείται κατά τον νόμο EN 14351-1.

 

Βαλάντης Γραμμενόπουλος
Finstral