Εξωτερικά Κουφώματα PVC

Εξωτερικά Κουφώματα PVC KBE 70 AD λευκού χρωματισμού. Αποτελείται από σύνθεση ειδικής κατασκευής, Σταθερών και Ανοιγόμενων τμημάτων. Η εγκατάσταση έγινε σε χώρο της περιοχής Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.