Ολική ανακαίνιση σπιτιού

Το έργο περιλαμβάνει: Εξωτερικά Κουφώματα PVC KBE 70 AD λευκού χρωματισμού, Εσωτερικές πόρτες Laminate χρώματος Sabbia, Μελαμινούχα Κουζίνα (Πορτάκια σε Τιταρήσιος 326 Π8/Π6 και Duropal 4 cm, χρώμα 300) και Δάπεδα Laminate σε χρώμα 87, που εγκαταστάθηκαν σε χώρο εντός του Αστικού κορμού της πόλεως της Θεσσαλονίκης.