Ολική ανακαίνιση σπιτιού

Το έργο περιλαμβάνει: Εξωτερικά Κουφώματα PVC KBE 70 AD λευκού χρωματισμού, Θωρακισμένη Πόρτα Laminate χρώματος Κανέτο με Σχεδίο 11 και Σχεδίο 17Εσωτερικές πόρτες Laminate χρώματος Κανέτο με Σχεδίο 17, Κουζίνα Gloss συνδυαστικά με Μελαμίνη, Ντουλάπα Gloss με Μελαμίνη, Δάπεδα με Πλακάκι και Δημιουργία Μπάνιου, που εγκαταστάθηκαν σε χώρο εντός του Αστικού κορμού της πόλεως της Θεσσαλονίκης.