Ολική ανακαίνιση σπιτιού

Το έργο περιλαμβάνει: Εξωτερικά Κουφώματα PVC KBE 70 AD λευκού χρωματισμού, Θωρακισμένη Πόρτα Laminate χρώματος Κανέτο με Σχεδίο 21Εσωτερικές πόρτες Laminate χρώματος Κανέτο με Σχεδίο 21, Κουζίνα Gloss συνδιαστικά με Μελαμίνη, Ντουλάπα Gloss με Μελαμίνη, Δάπεδα με Πλακάκι και Δημιουργία Μπάνιου, που εγκαταστάθηκαν σε χώρο εντός του Αστικού κορμού της πόλεως της Θεσσαλονίκης.