Πόρτες Πυρασφαλείας

Πόρτες Πυράντοχες σε RAL χρωματισμό 7035 με Μπάρα πανικού και κατασκευή Πόρτας Εισόδου Αλουμινίου σε λευκό χρώμα με μηχανισμό επαναφοράς ‘Yale 4000’. Η τοποθέτηση έλαβε χώρα στα γραφεία της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, Δήμου Θεσσαλονίκης (βλ. Πολεοδομία Θεσσαλονίκης).