Θωρακισμένη Πόρτα

Θωρακισμένες Πόρτες Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης και Laminate. Η πρώτη είναι απόχρωσης 2001 και Σχεδίου 33, ενώ η δεύτερη είναι χρώματος Maron και Σχεδίου 21. Το σχέδιο στη Θωρακισμένη Laminate τοποθετήθηκε λόγω της ειδικής διάστασης του πλάτους θυρόφυλλου. Η Εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε προς το Τυροκομείο ‘Το χωριό της Κάρλας’ στα Κανάλια Βόλου.