Εγγυήσεις

Basic
ΔΩΡΕΑΝ με Κάθε Αγορά
Γραπτή Εγγύηση
2 έτη
∆ωρεάν Επισκέψεις
1
Service Κουφώµατος και Ρολού
Αντικατάσταση Ταµπακιέρας – Ιµάντα
-
Αντικατάσταση Χερουλιών
Αντικατάσταση Υαλοπινάκων
✔ (εντός 4 µηνών)
Έκπτωση Αντικατάστασης Επικαθήµενου Ρολού
-
Έκπτωση Αντικατάστασης Εξωτερικού Ρολού
-
Έκπτωση Αναβάθµισης Υαλοπινάκων
-
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0,20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 25km
Plus
65.00 € + ΦΠΑ
Γραπτή Εγγύηση
5 έτη
∆ωρεάν Επισκέψεις
2
Service Κουφώµατος και Ρολού
Αντικατάσταση Ταµπακιέρας – Ιµάντα
Αντικατάσταση Χερουλιών
Αντικατάσταση Υαλοπινάκων
Έκπτωση Αντικατάστασης Επικαθήµενου Ρολού
25%
Έκπτωση Αντικατάστασης Εξωτερικού Ρολού
10%
Έκπτωση Αναβάθµισης Υαλοπινάκων
15%
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0,20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 25km
Premium
85.00 € + ΦΠΑ
Γραπτή Εγγύηση
10 έτη
∆ωρεάν Επισκέψεις
4
Service Κουφώµατος και Ρολού
Αντικατάσταση Ταµπακιέρας – Ιµάντα
Αντικατάσταση Χερουλιών
Αντικατάσταση Υαλοπινάκων
Έκπτωση Αντικατάστασης Επικαθήµενου Ρολού
35%
Έκπτωση Αντικατάστασης Εξωτερικού Ρολού
20%
Έκπτωση Αναβάθµισης Υαλοπινάκων
25%
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0,20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 25km
Basic
ΔΩΡΕΑΝ με Κάθε Αγορά
Γραπτή Εγγύηση
2 έτη
∆ωρεάν Επισκέψεις
1
Service Πόρτας
∆ιπλό Περιµετρικό Λάστιχο
Επιδιόρθωση (εντός 30 ημερών)
Έκπτωση Αναβάθµισης Κλειδαριάς ‘CISA ASTRAL TEKNO PRO’
-
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘SECUREMME K22’
-
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘CISA ASTRAL TEKNO PRO’
-
Έκπτωση Αλλαγής Επένδυσης Υλικού Laminate
-
Επιπρόσθετες Αντικαταστήσεις
Εξωτερικό Πόµολο
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0.20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 15km
Plus
89.00 € + ΦΠΑ
Γραπτή Εγγύηση
5 έτη
∆ωρεάν Επισκέψεις
2
Service Πόρτας
∆ιπλό Περιµετρικό Λάστιχο
Αντικατάσταση
Έκπτωση Αναβάθµισης Κλειδαριάς ‘CISA ASTRAL TEKNO PRO’
20%
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘SECUREMME K22’
2 Aντίτυπα
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘CISA ASTRAL TEKNO PRO’
1 Aντίτυπο
Έκπτωση Αλλαγής Επένδυσης Υλικού Laminate
10%
Επιπρόσθετες Αντικαταστήσεις
Εξωτερικό Πόµολο και Εσωτερικό Χερούλι
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0.20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 15km
Premium
170.00 € + ΦΠΑ
Γραπτή Εγγύηση
10 έτη
∆ωρεάν Επισκέψεις
4
Service Πόρτας
∆ιπλό Περιµετρικό Λάστιχο
Αντικατάσταση
Έκπτωση Αναβάθµισης Κλειδαριάς ‘CISA ASTRAL TEKNO PRO’
30%
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘SECUREMME K22’
4 Aντίτυπα
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘CISA ASTRAL TEKNO PRO’
2 Αντίτυπα
Έκπτωση Αλλαγής Επένδυσης Υλικού Laminate
20%
Επιπρόσθετες Αντικαταστήσεις
Εξωτερικά-Εσωτερικά Εξαρτήµατα και Ανεµοφράκτη
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0.20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 15km
Basic
ΔΩΡΕΑΝ με Κάθε Αγορά
Γραπτή Εγγύηση
1 έτος
Δωρεάν Επισκέψεις
1
Service Πόρτας
Περιμετρικού Λάστιχου
Επιδιόρθωση (εντός 30 ημερών)
Αντικατάσταση Χερουλιού & Κλειδαριάς
-
Έκπτωση Αναβάθμισης Χερουλιού
-
Αντικατάσταση Αρμοκαλύπτρων
-
Έκπτωση Αντικατάστασης Θυρόφυλλου
-
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0.20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 10km
Plus
39.00 € + ΦΠΑ
Γραπτή Εγγύηση
3 έτη
Δωρεάν Επισκέψεις
2
Service Πόρτας
Περιμετρικού Λάστιχου
Αντικατάσταση
Αντικατάσταση Χερουλιού & Κλειδαριάς
-
Έκπτωση Αναβάθμισης Χερουλιού
20%
Αντικατάσταση Αρμοκαλύπτρων
-
Έκπτωση Αντικατάστασης Θυρόφυλλου
10%
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0.20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 10km
Premium
69.00 € + ΦΠΑ
Γραπτή Εγγύηση
5 έτη
Δωρεάν Επισκέψεις
3
Service Πόρτας
Περιμετρικού Λάστιχου
Αντικατάσταση
Αντικατάσταση Χερουλιού & Κλειδαριάς
Έκπτωση Αναβάθμισης Χερουλιού
30%
Αντικατάσταση Αρμοκαλύπτρων
Έκπτωση Αντικατάστασης Θυρόφυλλου
20%
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0.20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 10km
Basic
ΔΩΡΕΑΝ με Κάθε Αγορά
Γραπτή Εγγύηση
1 έτος
∆ωρεάν Επισκέψεις
1
Service Κλειδαριάς
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘SECUREMME K22’
-
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘CISA ASTRAL TEKNO PRO’
-
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘CISA RS3 S’
-
Έκπτωση Αντικατάστασης Κυλίνδρου
-
Έκπτωση Αναβάθµισης Κλειδαριάς
-
Έκπτωση Αναβάθµισης Defender
-
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0,20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 10km
Plus
45.00 € + ΦΠΑ
Γραπτή Εγγύηση
3 έτη
∆ωρεάν Επισκέψεις
2
Service Κλειδαριάς
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘SECUREMME K22’
2 Aντίτυπα
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘CISA ASTRAL TEKNO PRO’
1 Aντίτυπο
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘CISA RS3 S’
-
Έκπτωση Αντικατάστασης Κυλίνδρου
10%
Έκπτωση Αναβάθµισης Κλειδαριάς
15%
Έκπτωση Αναβάθµισης Defender
15%
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0,20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 10km
Premium
75.00 € + ΦΠΑ
Γραπτή Εγγύηση
5 έτη
∆ωρεάν Επισκέψεις
3
Service Κλειδαριάς
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘SECUREMME K22’
4 Αντίτυπα
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘CISA ASTRAL TEKNO PRO’
2 Αντίτυπα
∆ωρεάν Έκδοση Επιπλέον Κλειδιών ‘CISA RS3 S’
1 Αντίτυπο
Έκπτωση Αντικατάστασης Κυλίνδρου
20%
Έκπτωση Αναβάθµισης Κλειδαριάς
25%
Έκπτωση Αναβάθµισης Defender
25%
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0,20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 10km
Basic
ΔΩΡΕΑΝ με Κάθε Αγορά
Γραπτή Εγγύηση
3 µήνες
Δωρεάν Επισκέψεις
1
Service Σίτας
Αντικατάσταση Χερουλιών
-
Έκτωση Αντικατάστασης Πανιού
-
Έκτωση Αντικατάστασης Κορδονιών Kevlar
-
Αντικατάσταση Φρένου
-
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0,20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 7km
Plus
18.00 € + ΦΠΑ
Γραπτή Εγγύηση
9 µήνες
Δωρεάν Επισκέψεις
2
Service Σίτας
Αντικατάσταση Χερουλιών
Έκτωση Αντικατάστασης Πανιού
10%
Έκτωση Αντικατάστασης Κορδονιών Kevlar
10%
Αντικατάσταση Φρένου
-
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0,20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 7km
Premium
25.00 € + ΦΠΑ
Γραπτή Εγγύηση
18 µήνες
Δωρεάν Επισκέψεις
3
Service Σίτας
Αντικατάσταση Χερουλιών
Έκτωση Αντικατάστασης Πανιού
20%
Έκτωση Αντικατάστασης Κορδονιών Kevlar
20%
Αντικατάσταση Φρένου
Μεταφορικά
Επιπρόσθετη επιβάρυνση 0,20€/km
ΔΩΡΕΑΝ μέχρι 7km