Κλειδαριές

Ο μεγαλύτερος συντελεστής στον οποίο στηρίζεται η όλη λειτουργία της ασφάλειας της πόρτας είναι η αποτελεσματικότητα της εκάστοτε Κλειδαριάς. Δυο είναι οι κύριες κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι κλειδαριές ασφαλείας. Οι κλειδαριές που διαθέτουν μόνιμο ενσωματωμένο μηχανισμό κλειδώματος και αυτές στις οποίες ο μηχανισμός κλειδώματος, δηλαδή ο κύλινδρος, μπορεί να αφαιρεθεί (αφαιρούμενο σύστημα).