Κουφώματα

Εξωτερικά κουφώματα ονομάζονται όλα εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στους εξωτερικούς τοίχους ενός κτηρίου και οριοθετούν το εξωτερικό με το εσωτερικό του κτίσματος. Τα εξωτερικά κουφώματα γενικά χωρίζονται σε τρείς κύριες κατηγορίες: Μπαλκονόπορτες, Παράθυρα και Πόρτες Εισόδου. Η ασφάλεια των κατασκευών, οι απαιτήσεις ποιότητας, οι ανάγκες χρήσης αλλά και η αισθητική εμφάνιση οδήγησαν στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα των εξωτερικών κουφωμάτων. Αυτό επετεύχθη χάρις τη χρήση προηγμένων συστημάτων τα οποία συνδυάζουν κατάλληλα προφίλ P.V.C. και Αλουμινίου, ειδικά εξαρτήματα, μηχανισμούς λειτουργίας, ενεργειακούς υαλοπίνακες και υλικά στεγάνωσης.