Αλουμινίου

Το αλουμίνιο είναι μία φυσική λύση στη κατασκευή κουφωμάτων που μπορεί να εκτεθεί πλήρως σε καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, για να μπορέσει να φτάσει σε ικανοποιητικούς συντελεστές θερμομόνωσης πρέπει να ενισχύεται εσωτερικά με θερμοπολυαιμίδιο. Από τις εταιρείες κατασκευής ‘EUROPA’ και ‘ETEM’ προκύπτουν οι ανά κατηγορία λειτουργίας (βλ. ανοιγόμενη-συρόμενη) και μόνωσης (βλ. θερμό-ψυχρό), αντίστοιχες σειρές προφίλ κουφώματος. Συνδυάζονται με Ενεργειακούς υαλοπίνακες και οι χρωματισμοί που μπορεί να πάρει ένα κούφωμα αλουμινίου είναι Λευκό, μονόχρωμα Ral χρώματα και μετά σε επιλογές Απομιμήσεις ξύλου.