Οι πόρτες κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους μέσα σε ένα χώρο. Οι Θωρακισμένες πόρτες στοχεύουν στην ασφάλεια του σπιτιού. Οι Εσωτερικές πόρτες διαχωρίζουν τους εσωτερικούς χώρους μιας κατοικίας. Οι Πόρτες εισόδου εξειδικεύονται είτε στην ασφάλεια είτε διαφορετικά στη μόνωση του χώρου. Τέλος, Πόρτες Πυρασφαλείας (Πυράντοχες) τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπου η πυροσβεστική αρχή προτείνει ή επιβάλει τη χρήση τους.