Σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες (όπως εσωτερικές πόρτες Laminate και Λούστρου) που διαφοροποιούνται κυρίως στο αισθητικό αποτέλεσμα, οι πόρτες εισόδου διαφέρουν και στη λειτουργικότητα ή κάλυψη αναγκών. Η κατηγορία των θωρακισμένων πορτών Laminate και Λούστρου επικεντρώνεται στην ασφάλεια και αντιδιαρρηκτικότητα. Ωστόσο, οι PVC πόρτες εισόδου στοχεύουν στη μόνωση και τον φωτισμό του χώρου (με τζαμωτά σχέδια στο φύλλο της πόρτας). Τέλος, οι πόρτες Αλουμινίου μπορούν να υποστηριχθούν και στις δύο κατηγορίες, ανάλογα με τις επιλογές και τις ανάγκες του κάθε πελάτη.