Πυρασφάλειας

Οι πόρτες πυρασφαλείας χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους όπου η πυροσβεστική αρχή επιβάλει ή συνιστά την χρήση των προϊόντων αυτών. Διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, αυτές των 60 λεπτών (60 REI) και αυτές των 120 λεπτών (120 REI). Παρέχονται με ειδική ‘μπάρα πανικού’, καθώς και μεντεσέ επαναφοράς. Η κατασκευή τους μπορεί να είναι είτε σε μονόφυλλη είτε σε δίφυλλη μορφή ανάλογα με την εκάστοτε διαμόρφωση του χώρου.