Τιμές

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και αποξήλωση, ενώ δε συνυπολογίζεται Φ.Π.Α.

Laminate 210€
Λούστρου 370€

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και αποξήλωση, ενώ δε συνυπολογίζεται Φ.Π.Α.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και αποξήλωση, ενώ δε συνυπολογίζεται Φ.Π.Α.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και αποξήλωση, ενώ δε συνυπολογίζεται Φ.Π.Α.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και αποξήλωση, ενώ δε συνυπολογίζεται Φ.Π.Α.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση, ενώ δε συνυπολογίζεται Φ.Π.Α.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση, ενώ δε συνυπολογίζεται Φ.Π.Α. Αποτελεί μέρος Προσφοράς για κάθε αγορά Θωρακισμένης πόρτας ή Κλειδαριάς.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το υπόστρωμα, το σοβατεπί, η τοποθέτηση ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), ενώ δε συνυπολογίζεται Φ.Π.Α.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση ανά τρεχούμενο μέτρο (m2), ενώ δε συνυπολογίζεται Φ.Π.Α.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση, ενώ δε συνυπολογίζεται Φ.Π.Α.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), ενώ δε συνυπολογίζεται Φ.Π.Α.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), ενώ δε συνυπολογίζεται Φ.Π.Α.