Πολιτική απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τη παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για το τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία «LEGNO DOORS Ο.Ε.» που εδρεύει στο κέντρο Θεσσαλονίκης οδός Λεωνίδα Ιασονίδου 18 με Μοιράρχου Κουφίτσα 2, τηλ. 2310 206145 και 6977246103, (Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 15:00 και 17.00 – 20.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και το Σάββατο 09.00 – 15.00), ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@legnodoors.gr (εφεξής η  «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας, καθώς και όταν συναλλάσσεστε με τo φυσικό της κατάστημα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

 

Λίγα λόγια για την Ιστοσελίδα της Εταιρείας

Το www.legnodoors.gr αποτελεί το δικτυακό τόπο της Εταιρείας, όπου βρίσκεται το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης, παρουσίασης ή και αγοράς προϊόντων της Εταιρείας, όπως ομοίως μπορείτε να αγοράζετε προϊόντα και από το σχετικό φυσικό κατάστημα της Legno Doors.

Επιπρόσθετα, μέσω του δικτυακού τόπου www.legnodoors.gr, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε εύρος υπηρεσιών και αγαθών που σας παρέχει η Εταιρεία, όπως:

  • αγορά ή πληροφόρηση σχετικά με όλα τα πωλούμενα αγαθά και τα όποια τεχνικά ζητήματα προκύψουν επ’ αυτών
  • ενημέρωση με την εξέλιξη Παραγγελιών καθώς και ζήτησης Προσφορών
  • επισκευή των ήδη υπάρχων προϊόντων σας, είτε έχουν πωληθεί από τη Legno Doors, είτε διατίθενται από κάποια άλλη εταιρεία συσχετιζόμενη του τομέα Κουφωμάτων
  • αποστολή ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού (newsletter)

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  τη ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 

Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας;

Η παραχώρηση των Δεδομένων στην Εταιρεία, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στη παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική.

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στους Δικτυακούς Τόπους, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για τη Εταιρεία η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους Δικτυακούς Τόπους.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε

Κατά τη περιήγηση σας στην ιστοσελίδα της www.legnodoors.gr, δε θα σας ζητήσουμε ούτε και θα συλλέξουμε αυτόματα κανένα προσωπικό στοιχείο. Θα χρειαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για την ολοκλήρωση ορισμένων ενεργειών όπως επικοινωνία, εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες, ή για την ολοκλήρωση αγοράς υπηρεσιών.

Πληροφορίες και στοιχεία προσωπικών δεδομένων

Όταν συμπληρώνετε μία φόρμα, για παράδειγμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή για να ζητήσετε μία προσφορά, χρειαζόμαστε ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Τα στοιχεία που συλλέγουμε αναφέρονται λεπτομερώς στις ακόλουθες υπο-ενότητες. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Τα στοιχεία της καρτέλας πελάτη (στοιχεία επικοινωνίας και φορολογικά στοιχεία), διατηρούνται για όλο το διάστημα της συνεργασίας με τη Legno Doors και διαγράφονται μετά από τη πάροδο τριών (3) μηνών από την οριστική λήξη της συνεργασίας.

Φόρμες επικοινωνίας & εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της φόρμας που παρέχεται στις σελίδες υπηρεσιών, πρέπει να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας το τηλέφωνο σας ή τη διεύθυνση e-mail. Τα στοιχεία αυτά καθώς και επιπλέον στοιχεία που θα συμπληρώσετε (κείμενο επικοινωνίας, ημερομηνία και ώρα αίτησης κλήσης), αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό της Legno Doors, και διατηρούνται σε αρχείο για τη καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Στοιχεία για ολοκλήρωση αγοράς υπηρεσιών

Για την ολοκλήρωση της αγοράς υπηρεσιών, θα σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμό σας, στοιχεία διεύθυνσης (οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κωδικός), αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, e-mail και το τύπο παραστατικού που επιθυμείτε (τιμολόγιο ή απόδειξη). Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, θα πρέπει να μας παραχωρήσετε τα εταιρικά σας στοιχεία και συγκεκριμένα την επωνυμία, το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ., τη δραστηριότητα και τη διεύθυνση έδρας της εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για φορολογικούς σκοπούς.

Πληροφορίες που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της Legno Doors, συλλέγουμε αυτόματα, ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με το ποιες ενότητες της ιστοσελίδας μας επισκέπτεστε, και το τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο μας. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να προσφέρουμε τη καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη, και περιλαμβάνουν:

Πληροφορίες συσκευής

Θέλουμε να ξέρουμε αν χρησιμοποιείτε σταθερή ή κινητή συσκευή για την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, και συλλέγουμε κάποιες πληροφορίες όπως το μοντέλο συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, το πάροχο internet (ISP) κ.λπ.

Καταγραφή πληροφοριών επίσκεψης

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, αυτομάτως συλλέγουμε στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα και την αλληλεπίδραση σας με το περιεχόμενο μας, όπως η διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, σελίδες που προβλήθηκαν και cookies που μπορούν να αναγνωρίσουν το τύπο και την έκδοση (version) του προγράμματος περιήγησης σας (browser).

Πληροφορίες τοποθεσίας

Για να παρέχουμε περιεχόμενο στη γλώσσα σας, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη τοποθεσία σας (σε επίπεδο χώρας), και τις προτιμήσεις γλώσσας του προγράμματος περιήγησης σας (browser).

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μπορούν να είναι μόνιμα ή προσωρινά (session). Τα μόνιμα cookies διατηρούνται στο σκληρό σας δίσκο ακόμα και όταν έχετε ολοκληρώσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα, και περιέχουν διάφορα στοιχεία που σας ταυτοποιούν και χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη σας στην ίδια ιστοσελίδα. Τα προσωρινά (session) cookies διατηρούνται αποκλειστικά για τη διάρκεια που βρίσκεστε στην εκάστοτε ιστοσελίδα και συνήθως χρησιμοποιούνται μόνο για να σας ταυτοποιήσουν και να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων.

Στη Legno Doors χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε εύκολη, γρήγορη και προσωποποιημένη πλοήγηση (π.χ. προβολή ιστοσελίδας στη γλώσσα σας). Επίσης χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με το τρόπο που αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο στις σελίδες μας.

Εάν έχετε επιλέξει να μην γίνει χρήση cookies, θα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας (τρέχουσα γλώσσα και επιλογή χρήσης cookies) και μόνο για τη τρέχουσα επίσκεψή σας (session).

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να εμφανίζουν διαφημίσεις της Legno Doors σε άλλους ιστοτόπους στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, η Legno Doors και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα της Legno Doors καθώς και για ενέργειες επαναληπτικού marketing (remarketing).

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τέτοια χρήση των cookies από τη Google, εδώ. Μπορείτε, ακόμη, να εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies από προμηθευτές τρίτου μέρους με μια επίσκεψη στη σελίδα εξαίρεσης της Πρωτοβουλίας διαφημιστικού δικτύου.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να διατηρούμε τη ποιότητα και να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Επίσης, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, καταγράφουμε την επικοινωνία, για να εντοπίζουμε και να λύνουμε οποιοδήποτε θέμα μπορεί να αντιμετωπίσετε.

 

Διαμοιρασμός πληροφοριών

Πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από εσάς, είναι προσβάσιμες μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Legno Doors και διατηρούνται σε σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών (HubSpot CRM).

Το ονοματεπώνυμό σας και η διεύθυνση e-mail, καταχωρούνται αυτόματα ή χειροκίνητα στη πλατφόρμα e-mail marketing SendInBlue, και χρησιμοποιούνται για λόγους επικοινωνίας και προώθησης (marketing).

Ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών μας, αποστέλλονται στη πλατφόρμα Google Analytics, Google Ads, Facebook και Hotjar.

Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που δηλώνετε στην ιστοσελίδα της Legno Doors χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Legno Doors, την ΕΕΤΤ και το ΙΤΕ, ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης της Legno Doors, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, τη λήψη του, ή τη διαγραφή του.

Τα στοιχεία πελάτων κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

 

Εφαρμογή και ισχύς

Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Legno Doors, εξαιρουμένων υπηρεσιών που έχουν ξεχωριστές πολιτικές που δεν ενσωματώνουν τη τρέχουσα Πολιτική. Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλες εταιρείες ή άτομα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ή ιστοσελίδων που μπορεί να εμφανίζονται ή να συνδέονται (links) στις υπηρεσίες ή το περιεχόμενό μας. Αυτή η Πολιτική δεν καλύπτει τις πρακτικές συλλογής και χρήσης πληροφοριών άλλων εταιρειών ή οργανισμών που διαφημίζουν τις υπηρεσίες μας, και που μπορούν να χρησιμοποιούν cookies, ετικέτες pixel ή άλλες τεχνολογίες για να προσφέρουν σχετικές διαφημίσεις και γενικότερα εξατομικευμένο περιεχόμενο.