Πολιτική Επιστροφών & Ακυρώσεων

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε μορφή αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού ή φυσικού μας καταστήματος, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις αγοράς προϊόντων, που εφαρμόζονται συγκεκριμένα για τη Legno Doors.

Ακύρωση Παραγγελίας, μπορεί να γίνει δεκτή για τις παρακάτω περιπτώσεις:

Πριν ολοκληρωθεί η Παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της Παραγγελίας σας και ανά πάσα στιγμή έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε το κουμπί «Προηγούμενο Βήμα» που βρίσκεται κάτω κεντρικά στη οθόνη σας, ώστε να μεταβείτε στο προηγούμενο βήμα της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση που βρίσκεστε στο τελευταίο στάδιο της Παραγγελίας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση» που θα εμφανιστεί σε ένα ειδικό παράθυρο για την επιβεβαίωση της καταχώρησης της Παραγγελίας, ώστε να διακόψετε πλήρως τη πραγματοποίηση αγοράς. Κάνοντας «κλικ» σε αυτό διακόπτεται αυτόματα η τρέχουσα διαδικασία παραγγελίας και μπορείτε να συνεχίσετε τη πλοήγηση σας στο website της Legno Doors.

Κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής Παραγγελίας, αλλά χωρίς να έχει επεξεργαστεί ακόμη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με όλους τους δυνατούς τρόπους (τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή e-mail, συμπλήρωση και υποβολή φόρμας επικοινωνίας) και ένας από τους λειτουργούς μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας, η οποία μέχρι στιγμής θα πρέπει να μην έχει ακόμη επεξεργαστεί και αποσταλεί στη παραγωγή του κατασκευαστικού. Η επεξεργασία της παραγγελίας σας πραγματοποιείται σχετικά άμεσα, εντός της πρώτης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της, εκτός σημαντικών εξαιρέσεων (βλ. Όροι αγορών & Παράδοση προϊόντων). Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας δε θα μπορούμε να προβούμε σε αλλαγές.

Εξαίρεση αποτελούν προϊόντα όπως κλειδαριές, χερούλια, μηχανισμοί επαναφοράς, κύλινδροι κλειδαριών και κάθε προϊόν που δε κατασκευάζεται σύμφωνα με εξατομικευμένες  προδιαγραφές (συγκεκριμένες διαστάσεις, φορά ανοίγματος χρήσης, χρωματισμοί κ.α.) ή με υποδείξεις και προδιαγραφές που έχετε θέσει και σε κάθε περίπτωση όταν το προϊόν έχει τροποποιηθεί μετά από παρέμβαση τρίτου. Τότε, ο καταναλωτής κρατά το δικαίωμα ακύρωσης της Παραγγελίας μέχρι και τη μη αποστολή αυτής.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με χρήση πιστωτικής κάρτας ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγών, δε δύναται να επιστραφούν μετρητοίς χρήματα και η επιστροφή του αντίστοιχου ποσού γίνεται μόνον μέσω του ίδιου τρόπου συναλλαγής που ορίστηκε από την αγορά. Σημαντική σημείωση είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχει προμήθεια μεταφοράς που χρεώνει η τράπεζά σας, το ποσό αυτό δε θα επιστραφεί.

Μετά τη παραλαβή του προϊόντος, ο καταναλωτής πληρώντας όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις που ορίζουν την εκάστοτε πολιτική με γνώμονα τη φύση του εκάστοτε προϊόντος που αγόρασε, κρατά το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, χωρίς την απαραίτητά αιτιολόγηση του. Ο πελάτης δε δικαιούται υπαναχώρηση σύμφωνα με τις εξαιρέσεις, όπως αυτές περιγράφονται και αναλύονται στο άρθρο 3ιβ του ν.2251/94.

Ειδικότερα, δίνεται το δικαίωμα της επιστροφής των προϊόντων που αγοράσθηκαν συνοδευόμενα από το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ‘Έντυπο Επιστροφής’ με την Απόδειξη ή Τιμολόγιο αγοράς και ζήτηση επιστροφής του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, το οποίο θα πρέπει να συντελεστεί αποκλειστικά και οπωσδήποτε μέχρι και εντός (14) δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής αυτών. Η δε, επιστροφή των αγαθών θα πρέπει να προηγείται της επιστροφής των χρημάτων. Μόλις λάβουμε την επιστροφή της παραγγελίας σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας επιβεβαιώνοντας την παραλαβή του δέματος. Η επιστροφή του χρηματικού ποσού ολοκληρώνετε συνήθως μεταξύ (5) πέντε και (10) δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Ωστόσο, η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το χρόνο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί και υπογραφεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του πελάτη κάθε φορά. Για να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε μέσω μιας ξεκάθαρης υπογεγραμμένης γραπτής δήλωσης, της απόφασης σας ότι υπαναχωρείτε από τη παρούσα σύμβαση.

Η επιστροφή των ειδών γίνεται αποδεκτή μόνον μετά από έγκριση της εταιρείας, με τη βασική προϋπόθεση του ότι προηγουμένως ο πελάτης θα έχει προεξοφλήσει τα μεταφορικά έξοδα αποστολής και επιστροφής των προϊόντων που αγοράσθηκαν. Το ποσό των μεταφορικών είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση που το ποσό της επιστροφής δεν πληρωθεί στην μεταφορική, η εταιρία μας θα σας το αφαιρέσει από το σύνολο της επιστροφής. Ο πελάτης παράλληλα οφείλει να επιστρέψει το αγαθό ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Πιο συγκεκριμένα, το προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί (ιδίως να μην παραβιαστεί η συσκευασία και μην έχει τροποποιηθεί οποιαδήποτε μέρος αυτής) και να βρίσκεται σε κατάσταση, όπως ακριβώς πριν τη πώληση του, ώστε η εταιρεία να μπορέσει να το επαναχρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση, όπου διαπιστωθεί πως το προϊόν ή μέρος αυτού, επιστραφεί κατεστραμμένο ή ελλιπή, η εταιρεία κρατά το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του ποσού.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου το προϊόν διαπιστευμένα παραδόθηκε ελλαττωματικό ή εμφανώς σε κακή κατάσταση, όπου εδώ η εταιρεία έχει ενημερωθεί γραπτώς μέσω αποστολής σχετικού οπτικού υλικού οπωσδήποτε αμέσως μετά την παράδοση του προϊόντος. Το ελαττωματικό αγαθό αντικαθίσταται μόνον με το ίδιο είδος ή με όμοιο αυτού της ίδιας κατηγορίας κατόπιν συμφωνίας και επικοινωνίας με την εταιρεία και δε δύναται επιστροφή του χρηματικού ποσού αυτού. Τέλος, μόνο στη περίπτωση εταιρικού λάθους ή ελαττωματικού προϊόντος η εταιρεία καλύπτει πλήρως την οικονομική επιβάρυνση των μεταφορικών εξόδων αποστολής και επιστροφής του συγκεκριμένου αγαθού.