Εξαρτήματα

Τα Εξαρτήματα πορτών, ως μέρος προϊόντος, αποτελούν τμήμα αντικειμένου το οποίο και δε προορίζεται για αυτόνομη χρήση. Τα Εξαρτήματα πορτών δίνονται συμπληρωματικά με το βασικό προϊόν χρήσης (λόγου χάριν Θωρακισμένη ή Εσωτερική πόρτα) και σκοπό έχουν είτε τη διευκόλυνση στη χρήση του πρώτου, είτε καλύπτοντας και συμπληρώνοντας παράλληλα το αισθητικό κομμάτι των συγκεκριμένων αγορασθέντων αγαθών.