Αντιμετωπίζω τεχνικό πρόβλημα με προϊόν που ανήκει στη γκάμα σας, αλλά η αγορά δεν έχει γίνει σε εσάς. Είναι δυνατή προσωπική επίσκεψη από τεχνικό στον χώρο μου και ποιο το κόστος αυτής;

Βεβαίως. Η Legno Doors είναι σε θέση να σας καλύψει στο τεχνικό κομμάτι, ακόμη και σε προϊόντα που δεν είναι στη κυριότητα της εταιρείας. Το λοιπόν, ο τεχνικός επισκέπτεται τον χώρο σας και η όποια χρέωση γίνεται μόνον και εφόσον γίνει η επιδιόρθωση του προβλήματος σας.