Ποιο είναι το χρονικό διάστημα από τη στιγμή υποβολής της παραγγελίας μέχρι και την ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου;

  • Θωρακισμένες πόρτες: 7 – 15 ημερολογιακές ημέρες
  • Εσωτερικές πόρτες: 15 – 20 ημερολογιακές ημέρες
  • Κλειδαριές, Defenders: 1 – 7 ημερολογιακές ημέρες
  • Εξωτερικά κουφώματα PVC: 20 – 30 ημερολογιακές ημέρες
  • Ρολά: 7 – 15 ημερολογιακές ημέρες
  • Σίτες: 7 – 15 ημερολογιακές ημέρες
  • Κουζίνες, Ντουλάπες: 20 – 30 ημερολογιακές ημέρες

Ειδική σημείωση: Έργα τα οποία συσχετίζονται με επενδύσεις, υλικά και χρώματα ειδικών εφαρμογών (πχ. Θωρακισμένη πόρτα Χειροποίητου ταμπλά, Ειδικές απομιμήσεις ξύλου PVC κ.α.), απαιτούν περαιτέρω ημέρες κατασκευής, με αποτέλεσμα να παραταθεί ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου, βάσει των παραπάνω χρονικών εκτιμήσεων.