Εξωτερικά Κουφώματα Αλουμινίου

Εξωτερικά Κουφώματα Αλουμινίου προφίλ ΕΤΕΜ E-45 ECS σε RAL χρωματισμό 6005, μαζί με Θωρακισμένη πόρτα Laminate χρώματος Vecchio και Εσωτερικές πόρτες Laminate χρώματος Δρυς και Σχέδιο 31 (διαμορφωμένο) που τοποθετήθηκαν σε χώρο της περιοχής Νέα Γωνιά Θεσσαλονίκης.