Πόρτα Πυράντοχη

Από 380.00€

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και αποξήλωση, ενώ δε συνυπολογίζεται Φ.Π.Α.

Χαρακτηριστικά

Προστασία

Προστασία

Πυραντίσταση 60 λεπτών (60 REI) ή 120 λεπτών (120 REI), Πιστοποιημένη κατά UNI 9723 Standard με πινακίδα πιστοποίησης
Μόνωση

Μόνωση

Φύλλο και Κάσα από Ήλεκτρο-γαλβανισμένο χαλυβδο-έλασμα, Εσωτερική γέμιση από Πυράντοχα υλικά
Λειτουργία

Λειτουργία

Αυτόματο κλείσιμο, κύλινδρος YALE
Πρόσθετα

Πρόσθετα

Πυράντοχη κλειδαριά και Πόμολα

Αξιολογήσεις

Βαθμολογία προϊόντος

8.85

Ανθεκτικότητα 9.9/10

Μόνωση 9.8/10

Ασφάλεια 6.8/10

Οικονομία 8.9/10